Img1

Registrácia

 Chcete byť informovaní o novinkách v EMCS?

Zaregistrujte sa >>>

EMCS - termíny a konkrétne opatrenia

EMCS softvér - aktuálny problém

V rámci prevencie daňových únikov bol v rámci EÚ vytvorený systém pre elektronickú evidenciu sprievodných dokladov pre pohyb tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia alebo odpustenia dane. Systém má skratku EMCS (Excise Movement Control System) a bude  prevádzkovaný Colnou správou Slovenskej Republiky. Sprievodné dokumenty budú zasielané do systému EMCS cez internet (podobne ako v systéme NCTS alebo pri vývoze tovaru).

Čo z toho vyplýva pre obchodný sektor ?

  • od 1. Apríla 2010 potvrdzovať príjem tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia alebo odpustenia dane elektronicky
  • od 1.1.2011 podávať správy o odoslaní a prijatí tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia alebo odpustenia dane elektronicky

Čo budú potrebovať firmy (daňové subjekty) ?

  • zakúpia si ZEP (zaručený elektronický podpis) pre podpisovanie dokumentov
  • vyvinú si vlastné rozhranie (softvér) pre komunikáciu s EMCS,
  • alebo si kúpia softvér na trhu, napr.: eSPD
  • alebo využijú webovú aplikáciu ktorú (údajne ...) poskytne colná správa
HĽADAJ

Nový moderný CMS
systém na tvorbu a údržbu webových stránok - rýchlo, jednoducho a lacno

© weBase